1 | Strategische uitgangspunten

Door de missie, visie en kernwaarden voor je organisatie vast te leggen, zorg je voor focus en houvast voor alle producten, diensten en marketingmiddelen die in de toekomst worden ontwikkeld.